วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Sweet Tamarind (Makaam Waan)

Sweet Tamarind (Makaam Waan)
Sweet Tamarind (Makaam Waan)Sweet Tamarind (Makaam Waan) has a taste similar to prunes or dates and is eaten as a snack. Tamarind is used as a flavoring in sour soups such as Tom Yum.

ไม่มีความคิดเห็น: