วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการเลือกซื้อเนื้อหมู

วิธีการเลือกซื้อเนื้อหมู เวลาที่เราจะซื้อเนื้อหมู ถ้าเราอยากได้เนื้อหมูเลี้ยงธรรมชาติ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ก็จะเกิดมีคำถามขึ้นมาว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเนื้อหมูที่อยู่ตรงหน้า นั้นเป็นเนื้อหมูที่ไม่ได้ถูกเลี้ยง โดยสารเร่งเนื้อแดง มีวิธีสังเกตุง่ายๆ อยู่วิธีนึงค่ะ ให้ดูที่บริเวณเนื้อส่วนที่เป็น เนื้อหมูสามชั้น จะมีส่วนของมันอยู่ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ เป็นเนื้อแดง 40 เปอร์เซนต์ ส่วนหมูที่เลี้ยงโดยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง จะมีสัดส่วนมันอยู่แค่ ประมาณ 30 เปอร์เซนต์ เท่านั้น อีกจุดนึง เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง ถ้าทิ้งไว้สัมผัสกับอากาศ ประมาร 2-3 ชั่วโมง มักจะมีสีเข้มกว่าเนื้อหมู ที่เลี้ยงตามปกติ วิธีการเลือกซื้อเนื้อหมู เวลาที่เราจะซื้อเนื้อหมู ถ้าเราอยากได้เนื้อหมูเลี้ยงธรรมชาติ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ก็จะเกิดมีคำถามขึ้นมาว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเนื้อหมูที่อยู่ตรงหน้า นั้นเป็นเนื้อหมูที่ไม่ได้ถูกเลี้ยง โดยสารเร่งเนื้อแดง มีวิธีสังเกตุง่ายๆ อยู่วิธีนึงค่ะ ให้ดูที่บริเวณเนื้อส่วนที่เป็น เนื้อหมูสามชั้น จะมีส่วนของมันอยู่ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ เป็นเนื้อแดง 40 เปอร์เซนต์ ส่วนหมูที่เลี้ยงโดยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง จะมีสัดส่วนมันอยู่แค่ ประมาณ 30 เปอร์เซนต์ เท่านั้น อีกจุดนึง เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง ถ้าทิ้งไว้สัมผัสกับอากาศ ประมาร 2-3 ชั่วโมง มักจะมีสีเข้มกว่าเนื้อหมู ที่เลี้ยงตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น: