วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ปรึกษากฎหมาย ฟรี
ดร อวยเจริญ แจ่มจันทร์ โทร 0873739328
0827371253

7 ความคิดเห็น:

Auyporn Chamchantr กล่าวว่า...

Adsense คืออะไร???

AdSense คือบริการจาก Google ที่ให้ผู้ที่มีเว็บไซต์ สามารถหารายได้โดยการนำ Code ที่ได้จากการสมัครเป็นสมาชิกของ Google มาใส่ไว้ที่เว็บไซต์ของตนเอง ซึ่ง Code นั้นจะเป็น โฆษณาที่ส่งมาจาก Google โดยโฆษณานั้น ๆ จะเป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้าเว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โฆษณาที่ส่งมาจาก Google ก็อาจเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม,สายการบิน เป็นต้น โฆษณาที่ส่งมาจาก Google นั้น ๆ มีทั้งแบบ Text ,รูปภาพ และมีหลายขนาด ให้คุณได้เลือก นอกจากนั้นยังสามารถเลือกรูปแบบสีได้ตามความต้องการ เพื่อความเหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ แล้วโฆษณาต่าง ๆ เหล่านั้นมาจากไหน ??? หลายคงอาจสงสัย โฆษณาต่าง ๆ เหล่านั้นมาจากการทำ Google Adwords ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่ให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โฆษณาสินค้าของตนเอง ผ่าน Search Engine ของ google รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่นำ Adsense ไปติด เพื่อให้โฆษณาของตนเองอยู่ในตำแหน่งที่เด่น (เมื่อ Search ใน Google) กว่าข้อมูลอื่นที่ได้ผลลัพท์จากการค้นหา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โฆษณาและบริการของคู่แข่ง

เพื่อ ป้องกันความสับสนของผู้ใช้ เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่โฆษณา Google หรือช่องการค้นหาบนเว็บไซต์ที่มีโฆษณาหรือบริการอื่นรวมอยู่ โดยใช้การจัดรูปแบบและสีเหมือนกับโฆษณาหรือช่องการค้นหาของ Google บนเว็บไซต์นั้น แม้ว่าคุณสามารถขายโฆษณาโดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณ แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่รับรองว่าโฆษณาเหล่านี้จะไม่สับสนกับโฆษณา Google

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตำแหน่งของโฆษณา

AdSense เสนอรูปแบบโฆษณาและผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาหลายประเภท ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่ทดลองใช้การจัดวางในตำแหน่งต่างๆ โดยคำนึงถึงนโยบายต่อไปนี้:

* ในแต่ละหน้าสามารถแสดงหน่วยโฆษณาได้ไม่เกินสามหน่วย
* ในหน้าหนึ่งสามารถวางช่อง Google AdSense สำหรับการค้นหาได้มากที่สุดสองช่อง
* ในแต่ละหน้าสามารถวางหน่วยลิงก์ได้ไม่เกินสามหน่วยเช่นกัน
* ในหนึ่งหน้าสามารถแสดงหน่วยการแนะนำผลิตภัณฑ์จากได้มากถึงสามหน่วย นอกจากหน่วยโฆษณา, ช่องการค้นหา และหน่วยลิงก์ที่ระบุไว้ข้างต้น
* หน้าผลลัพธ์ของ AdSense สำหรับการค้นหาสามารถแสดงหน่วยลิงก์โฆษณาได้เพียงหนึ่งที่ เพิ่มเติมจากโฆษณา Google ที่ให้บริการพร้อมกับผลลัพธ์การค้นหา ห้ามแสดงโฆษณาอื่นๆ บนหน้าผลลัพธ์การค้นหาของคุณ
* ห้ามแสดงโฆษณา Google หรือช่องการค้นหา Google ในป๊อปอัป, ป๊อปอันเดอร์ หรือในอีเมล
* องค์ประกอบบนหน้าต้องไม่บังส่วนใดๆ ของโฆษณา
* ห้ามวางโฆษณา Google บนหน้าใดๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหา
* ห้ามวางโฆษณา Google บนหน้าที่เผยแพร่เพื่อจุดประสงค์การแสดงโฆษณาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเนื้อหาของหน้าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์และโฆษณา

เว็บไซต์ ที่แสดงโฆษณา Google ควรจะง่ายสำหรับผู้ใช้ในการสำรวจและไม่ควรมีหน้าป๊อปอัปมากเกินไป ห้ามดัดแปลงรหัสของ AdSense และห้ามบิดเบือนรูปแบบโฆษณามาตรฐานไม่ว่าด้วยวิธีใด ซึ่ง Google ไม่ได้ให้การอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

* เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ต้องไม่มีป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ที่ขัดขวางการสำรวจไซต์ เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้ หรือเริ่มต้นดาวน์โหลด
* รหัสใดๆ ของ AdSense ต้องเป็นการนำไปวางโดยตรงในหน้าเว็บโดยไม่มีการดัดแปลง ผู้เข้าร่วมโปรแกรม AdSense ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขส่วนใดๆ ของรหัสดังกล่าวหรือเปลี่ยนลักษณะการทำงาน การกำหนดเป้าหมาย หรือการแสดงโฆษณา ตัวอย่างเช่น การคลิกบนโฆษณาของ Google ต้องไม่ส่งผลให้มีการเรียกเปิดหน้าต่างใหม่ของเบราเซอร์
* เว็บไซต์หรือบุคคลอื่นต้องไม่แสดงโฆษณา, ช่องการค้นหา, ผลลัพธ์การค้นหา หรือปุ่มการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการทำงานของแอปพลิเคชันใดๆ เช่น แถบเครื่องมือ
* ห้ามผสมรวมรหัส AdSense ในแอปพลิเคชัน
* ห้ามโหลดหน้าเว็บที่มีรหัส AdSense ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียกป๊อปอัป, นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการไป, แก้ไขการตั้งค่าเบราเซอร์ หรือขัดขวางการสำรวจเว็บไซต์ในลักษณะอื่น คุณมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อไม่ให้มีเครือข่ายหรือพันธมิตรโฆษณาใช้วิธีที่ กล่าวมาเพื่อนำทราฟฟิกไปยังหน้าที่มีรหัส AdSense ของคุณ
* การเสนอการแนะนำผลิตภัณฑ์ต้องกระทำโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อ กำหนดใดๆ กับผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถชี้ชวนเพื่อขอที่อยู่อีเมลจากผู้ใช้โดยใช้ร่วมกับ หน่วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ AdSense
* ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้การโฆษณาออนไลน์เพื่อดึงทราฟฟิกไปยังหน้าที่แสดงโฆษณาของ Google ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ใน คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพของหน้าที่มีการเชื่อมโยงไปถึง ของ Google ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณโฆษณาไซต์ที่เข้าร่วมในโครงการ AdSense การโฆษณาไม่ควรหลอกลวงผู้ใช้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

ผู้เผยแพร่เว็บไซต์ต้องไม่แสดงโฆษณา Google บนหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายที่จำเป็นในการแสดงเนื้อหานั้น โปรดดู นโยบาย DMCA ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คำแนะนำของเว็บมาสเตอร์

ผู้เผยแพร่โฆษณาของ AdSense ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านคุณภาพของเว็บมาสเตอร์ที่แจ้งไว้ใน http://www.google.com/webmasters/guidelines.html

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google จะต้องไม่มี:

* เนื้อหาที่แสดงความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติหรือต่อต้านบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรใดๆ
* ภาพเปลือยหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
* เนื้อหาการเจาะระบบ/การแคร็ก
* ยาผิดกฎหมายและยาที่ห้ามครอบครอง
* ภาพอนาจาร
* เนื้อหาที่เกี่ยวกับการพนันหรือคาสิโน
* เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้เพื่อให้ คลิกโฆษณาหรือข้อเสนอ การดำเนินการค้นหา การเปิดเว็บไซต์ หรือการอ่านอีเมล
* คำสำคัญที่มากเกินไป ซ้ำซ้อน หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือโค้ดของหน้าเว็บ
* เนื้อหาหรือโครงสร้างที่หลอกลวงหรือตบตาเพื่อช่วยเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ เช่น PageRank ของเว็บไซต์ของคุณ
* การขายหรือการส่งเสริมการขายอาวุธหรือกระสุน (เช่น อาวุธปืน มีดต่อสู้ เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า)
* การขายหรือการส่งเสริมการขายเบียร์หรือสุรา
* การขายหรือการส่งเสริมการขายยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
* การขายหรือการส่งเสริมการขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
* การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบจากสินค้าผู้ออกแบบ
* การขายหรือการแจกจ่ายภาคนิพนธ์หรือเรียงความของนักศึกษา
* เนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหาเว็บไซต์

แม้ ว่า Google จะนำเสนอการเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายในดัชนีการค้นหา แต่ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าโปรแกรม AdSense สามารถจะวางโฆษณา Google บนเว็บไซต์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื้อหาของเราเท่านั้น และต้องไม่แสดงโฆษณาบนหน้าใดๆ ที่มีเนื้อหาหลักเป็นภาษาที่ไม่สนับสนุน ดูรายการของภาษาที่สนับสนุน