วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Thai Food Glossary


Thai Soup menus (súp) ซุป
Mild soup with vegetables & pork (kaeng jèut) แกงจืด
Mild soup with vegetables, pork & bean curd (kaeng jèut tâo-hûu) แกงจืดเต้าหู้
Soup with chicken, galanga root & coconut (tôm khàa kài) ต้มข่าไก่
Prawn & lemon grass soup with mushrooms (tôm yum goong) ต้มยำกุ้ง
Fish -ball soup (kaeng jèut lûuk chín) แกงจืดลูกชิ้น
Rice soup with fish / chicken / shrimp (khâo tôm plaa / kài / kûng) ข้าวต้มปลา / ไก่ / กุ้ง
Thai Egg menus (khài) ไข่
Hard-boiled egg (khài tôm) ไข่ต้ม
Fried egg (khài dao) ไข่ดาว
Plain omelette (khài jiaw) ไข่เจียว
Omelette with vegetables & pork (khài yát sài) ไข่ยัดไส้
Scrambled egg (khài kuan) ไข่กวน
Thai Noodles menus (kûaytîaw / bà-mii) ก๋วยเตี๋ยว / บะหมี่
Rice noodle soup with vegetables & meat (kûaytîaw náam) ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
Rice noodles with vegetables & meat (kûaytîaw hâeng) ก๋วยเตี๋ยวแห้ง
Rice noodles with gravy (râat nâa) ราดหน้า
Thin rice noodles fried with tofu, vegetables, egg & peanuts (phad thai) ผัดไทย
Fried noodles with soy sauce (phàt sii-yíw) ผัดซีอิ้ว
Wheat noodles in broth with vegetables & meat (bà-mii náam) บะหมี่น้ำ
Wheat noodles with vegetables & meat (bà-mii hâeng) บะหมี่แห้ง
Thai rice menus (khâo) ข้าว
Fried rice with pork / chicken / shrimp (khâo phàt mûu / kài / kûng) ข้าวผัดหมู / ไก่ / กุ้ง
Boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice (khâo man kài) ข้าวมันไก่
Chicken with sauce over rice (khâo nâa pèt) ข้าวหน้าเป็ด
‘Red’ pork with rice (khâo mûu daeng) ข้าวหมูแดง
Curry over rice (khâo kaeng) ข้าวแกง
Thai Curry menus (kaeng) แกง
Hot Thai curry with chicken / beef / pork (kaeng phèt kài / néua / mûu) แกงเผ็ดไก่ /
เนื้อ / หมู
Rice & spicy, Muslim-style curry with chicken / beef & potatoes (kaeng mátsàman
kài / néua) แกงมัสมั่นไก่ / เนื้อ
Mild, Indian-style curry with chicken (kaeng karìi kài) แกงกะหรี่ไก่
Hot & sour, fish & vegetable ragout (kaeng sôm) แกงส้ม
Green curry chicken / fish / beef (kaeng khîaw-wãan kài / plaa / néua)
แกงเขียวหวานไก่ / ปลา ่ / เนื้อ
Savoury curry with chicken / beef (kaeng phánaeng kài / néua) แกงพะแนงไก่ / เนื้อ
Thai Seafood menus (aahãan tháleh) อาหารทะเล
Steamed crab (puu nêung) ปูนึ่ง
Steamed crab claws (kâam puu nêung) ก้ามปูนึ่ง
Shark-fin soup (hûu chalãam) หูฉลาม
Crisp-fried fish (plaa thâwt) ปลาทอด
Fried prawns (kûng thâwt) กุ้งทอด
Batter-fried prawns (kûng chúp pâeng thâwt) กุ้งชุบแป้งทอด
Grilled prawns (kûng phão) กุ้งเผา
Steamed fish (plaa nêung) ปลานึ่ง
Grilled fish (plaa phão) ปลาเผา
Whole fish cooked in ginger, onions & soy sauce (plaa jîan) ปลาเจี๋ยน
Sweet & sour fish (plaa prîaw wãan) ปลาเปรี้ยวหวาน
Glass noodles baked with crab (puu òp wûn-sên) ปูอบวุ้นเส้น
Spicy fried squid (plaa mèuk phàt phèt) ปลาหมึกผัดเผ็ด
Roast squid (plaa mèuk yâang) ปลาหมึกย่าง
Oysters fried in egg batter (hãwy thâwt) หอยทอด
Squid (plaa mèuk) ปลาหมึก
Shrimp (kûng) กุ้ง
Fish (plaa) ปลา
Catfish (plaa dùk) ปลาดุก
Freshwater eel (plaa lãi) ปลาไหล
Saltwater eel (plaa lòt) ปลาหลด
Tilapia (Nile fish) ปลานิล
Spiny lobster (kûng mangkawn) กุ้งมังกร
Green mussel (hãwy malaeng phùu) หอยแมลงภู่
Scallop (hãwy phát) หอยพัด
Oyster (hãwy naang rom) หอยนางรม
Thai Miscellaneous menus
Stir-fried mixed vegetables (phàt phàk ruam) ผัดผักรวม
Spring rolls (pàw-pía) เปาะเปี๊ยะ
Beef in oyster sauce (néua phàt náam-man hãwy) เนื้อผัดน้ำมันหอย
Duck soup (pèt tûn) เป็ดตุ๋น
Roast duck (pèt yâang) เป็ดย่าง
Fried chicken (kài thâwt) ไก่ทอด
Chicken fried in holy basil (kài phàt bai kà-phrao) ไก่ผัดใบกะเพรา
Grilled chicken (kài yâang) ไก่ย่าง
Chicken fried with chillies (kài phàt phrík) ไก่ผัดพริก
Chicken fried with cashews (kài phàt mét má-mûang) ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
Morning-glory fried in garlic, chilli & bean sauce (phàk bûng fai daeng) ผักบุ้งไฟแดง
‘Satay’ or skewers of barbecued meat (sà-té) สะเต๊ะ
Spicy green papaya salad (North-Eastern speciality) (Sôm-tam) ส้มตำ
Noodles with fish curry (khãnom jiin náam yaa) ขนมจีนน้ำยา
Prawns fried with chillies (kûng phàt phrík phão) กุ้งผัดพริกเผา
Chicken fried with ginger (kài phàt khîng) ไก่ผัดขิง
Fried wonton (kíaw kràwp) เกี๊ยวกรอบ
Cellophane noodle salad (yum wún sên) ยำวุ้นเส้น
Spicy chicken or beef salad (lâap kài / néua) ลาบไก่ / เนื้อ
Hot & sour, grilled beef salad (yam néua) ยำเนื้อ
Fried chicken with bean sprouts (kài phàt thùa ngâwk) ไก่ผัดถั่วงอก
Fried fish cakes with cucumber sauce (thâwt man plaa) ทอดมันปลา
Thai Vegetables (phàk) ผัก
Bitter melon (márá-jiin) มะระจีน
Brinjal (round eggplant) (mákhêua pràw) มะเขือเปราะ
Cabbage (phàk kà-làm or kà-làm plii) ผักกะหล่ำ (กะหล่ำปลี)
Cauliflower (dàwk kà-làm) ดอกกะหล่ำ
Chinese radish (phàk kàat hûa) ผักกาดหัว
Corn (khâo phôht) ข้าวโพด
Cucumber (taeng kwaa) แตงกวา
Eggplant (mákhêua mûang) มะเขือม่วง
Garlic (kràthiam) กระเที่ยม
Lettuce (phàk kàat) ผักกาด
Long bean (thùa fák yao) ถั่วฝักยาว
Okra (‘ladyfingers’) (krà-jíap) กระเจี๊ยบ
Onion (bulb) (hûa hãwm) หัวหอม
Peanuts (ground nuts) (tùa lísõng) ถั่วลิสง
Potato (man faràng) มันฝรั่ง
Pumpkin (fák thawng) ฟักทอง
Taro (pheùak) เผือก
Tomato (mákhêua thêt) มะเขือเทศ
Thai Fruits (phõn-lá-mái) ผลไม้
Banana-over 20 varieties (year-round) (klûay) กล้วย
Coconut (year-round) (máphráo) มะพร้าว
Custard-apple (náwy naa) น้อยหน่า
Durian (thúrian) ทุเรียน
Guava (year-round) (fa-ràng) ฝรั่ง
Jackfruit (kha-nûn) ขนุน
Lime (year-round) (má-nao) มะนาว
Longan-‘dragon’ eyes’; similar to rambutan (July to October) (lam yài) ลำใย
Mandarin orange (year-round) (sôm) ส้ม
Mango-several varieties & seasons (má-mûang) มะม่วง
Mangosteen (mang-khút) มังคุด
Papaya (year-round) (málákaw) มะละกอ
Pineapple (year-round) (sàp-pàrót) สับปะรด
Pomelo (sôm oh) ส้มโอ
Rambeh-small, reddish-brown and apricot-like (April to May) (máfai) มะไฟ
Rambutan (ngáw) เงาะ
Rose-apple - apple-like texture; very fragrant (April to July) (chom-phûu) ชมพู่
Tamarind - sweet and tart varieties (mákhãam) มะขาม
Sapodilla - small and oval; sweet but pungent (July to September) (lámút) ละมุด
Watermelon (year-round) (taeng moh) แตงโม
Thai Dessert or Thai Sweet menus (khãwng wãan) ของหวาน
Thai custard (sãngkha-yaa) สังขยา
Coconut custard (sãngkha-yaa ma-phráo) สังขยามะพร้าว
Sweet shredded egg yolk (fãwy thawng) ฝอยทอง
Egg custard (mâw kaeng) หม้อแกง
Banana in coconut milk (klûay bùat chii) กล้วยบวดชี
Fried, Indian-style banana (klûay khàek) กล้วยแขก
Sweet palm kernels (lûuk taan chêuam) ลูกตาลเชื่อม
Thai jelly with coconut cream (ta-kôh) ตะโก้
Sticky rice with coconut cream (khâo nîaw daeng) ข้าวเหนียวแดง
Sticky rice in coconut cream with ripe mango (khâo nîaw má-mûang) ข้าวเหนียวมะม่วง
Thai Drink / Thai Beverage menu (khreûang dèum) เครื่องดื่ม
Plain water (náam plào) น้ำเปล่า
Hot water (náam ráwn) น้ำร้อน
Boiled water (náam tôm) น้ำต้ม
Cold water (náam yen) น้ำเย็น
Ice (náam khãeng) น้ำแข็ง
Chinese tea (chaa jiin) ชาจีน
Weak Chinese tea (náam chaa) น้ำชา
Iced Thai tea with milk & sugar (chaa yen) ชาเย็น
Ice Thai tea with sugar only (chaa dam yen) ชาดำเย็น
No sugar (command) (mâi sài náam-taan) ไม่ใส่น้ำตาล
Hot Thai tea with sugar (chaa dam ráwn) ชาดำร้อน
Hot coffee with milk & sugar (kafae ráwn) กาแฟร้อน
Traditional filtered coffee with milk & sugar (kafae thûng) (ko-píi in the South) กาแฟถุง / ภาคใต้เรียกโกพี้
Iced coffee with sugar, no milk (oh-líang) โอเลี้ยง
Ovaltine (oh-wantin) โอวันติน
Orange soda (náam sôm) น้ำส้ม
Plain milk (nom jèut) นมจืด
Iced lime juice with sugar (usually with salt too) (náam manao) น้ำมะนาว
No salt (command) (mâi sài kleua) ไม่ใส่เกลือ
Soda water (náam sõh-daa) น้ำโซดา
Bottled drinking water (náam dèum khùat) น้ำดื่มขวด
Bottle (khùat) ขวด
Glass (kâew) แก้ว

ไม่มีความคิดเห็น: