วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Jujube (Phut Saa)

Jujube (Phut Saa)
Jujube (Phut Saa) is also known as Chinese Date.
They’re picked unripe and eaten with dipping sauce.

ไม่มีความคิดเห็น: